Publicaties

Boeken en redactie

 1. De mug en de kaars. Vriendenboekjes van adellijke vrouwen, 1575-1640, Nijmegen: Vantilt, 2017.
 2. Virtus Journal of Nobility Studies, 24 (2017), Hilversum: Verloren. Hier te bestellen.
 3. Jaarboek De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, 1 (2017), Hilversum: Verloren. Hier te bestellen.

Academische tijdschriftartikelen refereed

 1. ‘Zonder eer geen adel. Het album amicorum van Henrica van Arnhem.’ In: Journal of Nobility Studies 20 (2013), p. 196-209. Voor pdf klik hier.
 2. [met Frans Blom] ‘Men zou Virgilius zien opgaen in zijn’ tolck. De functie van Vergilius in het artistiek ondernemerschap van Joost van den Vondel.’ In: De Zeventiende Eeuw. Themanummer Loopbaan en carrière in de Gouden Eeuw 27 (2011) 194-213. Voor pdf klik hier.

Academische tijdschriftartikelen non-refereed

 1. Verheven verzen. Gelegenheidsgedichten door edellieden in de zestiende en vroege zeventiende eeuw; Vooys: tijdschrift voor letteren 2018 (te verschijnen)
 2. ‘‘Het is nooit af’. Interview met Marietje van Winter’, Virtus Journal of Nobility Studies, 24 (2017)
 3. ‘‘Adellijke vriendschap en verwantschap rond 1600: de familie van Arnhem’, Bijdragen en Mededelingen Gelre 105 (2015), p. 135-169. Voor pdf klik hier
 4. [met Frans Wetzels] ‘Min in ’t Lazarus-Huys en Die Liebe im Narrenhaus. Een vergelijking tussen Focquenbrochs toneelstuk en Gottlieb Stephanies libretto.’ In:  Tijdschrift van de Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch 10 (december 2012), p. 12-22

Bijdragen aan academische boekuitgaven refereed

 1. Vertu versus deugd. Noble Women and the French language in the Eastern Netherlands around 1600’, in: Madeleine van Strien-Chardonneau & Marie-Christine Kok Escalle (eds.) Le français langue de l’intime, Amsterdam University Press, Amsterdam 2016, p. 47-65
 2. Social Networking is in our DNA’: Women’s Alba Amicorum as Places to Build and Affirm Group Identities’, Van der Poel, D., L.P. Grijp, W. van Anrooij (eds.), Identity, Intertextuality, and Performance in Early Modern Song Culture, Brill Uitgevers, Leiden 2016, p. 150-177

Bijdragen aan academische boekuitgaven non-refereed

Bijdragen aan De Leeslijst (Nina Geerdink, Jos Joosten en Johan Oosterman eds.), Vantilt, Nijmegen 2015:
– ‘Vive le geus! Het Wilhelmus (1577/1578)’
– ‘Het gevaar van verdraagzaamheid. D.V. Coornherts Zedekunst dat is wellevenskunst (1586)’
– ‘Roosjes verwelken, scheepjes vergaan. Rutghera van Ecks album amicorum (1598-1632)’
– ‘Liefdeslessen in tekst en beeld. P.C. Hoofts Emblemata Amatoria (1611)’
– ‘Niets is zonder betekenis. Roemer Visschers Sinnepoppen (1614)’
– ‘Make love not war: Mattijs van der Merwedes Uyt-heemsen oorlog ofte Roomse min-triomfen (1651)’
– ‘Man en vrouw aaneen gesnoerd door vaste trouw: Jan Luykens Duytse lier (1671)’
– ‘Voortrekker in de jeugdliteratuur: Hieronijmus van Alphens Kleine gedigten voor kinderen (1778-1782)’

 Online publicaties

 1. ‘Karel van Mander. Twee geesten in een lijf’, schrijverskabinet.nl, Lieke van Deinsen & Ton van Strien (red.), 2016.

 Recensies

 Recensies in academische tijdschriften

 1. Review of Martine van Elk, ‘Early Modern Women’s Writing: Domesticity, Privacy, and the Public Sphere in England and the Dutch Republic’, Women’s Writing (te verschijnen)
 2. Recensie van Jean Strengs ‘Leven naar Staatsgelegenheid. Gelderse en Overijsselse adellijke vrouwen (1600 – 1850)’, in: Bijdragen en mededelingen Gelre 107 (2016), 253-254.
 3. ‘Ik verlang ernaar van mijzelf los te komen’. Jurgen Pieters’ worsteling met Constantijn Huygens, Spiegel der Letteren 58 (2016), 1, 127-129. Voor pdf klik hier.
 4. ‘De reanimatie van een onbeweeglijk en onbenaderbaar historisch beeld?’, recensie van A. Agnes Sneller, De Gouden Eeuw in gedichten van Joost van den Vondel (1587-1679). in: Spiegel der Letteren 57 (2015) 3, 348-351. Voor pdf klik hier.
 5. ‘Een wapen tegen de valkuilen van alledag’, recensie van Anneke Fleurkens, ‘Brabbeling. Een bloemlezing uit het werk van Roemer Visscher’. in: Spiegel der Letteren 56 (2014), 4, p. 553-556. Voor pdf klik hier.

Online recensies

 1. ‘Een actueel debat over de jacht in Nederland? Ken de geschiedenis!’, recensie voor historici.nl (2016). Klik hier.
 2. ‘Dan zou ik mijn boek vertalen in ’t Maleis, Javaans, Soendaas, Alfoers, Boeginees, Bataks…’ [Bespreking van Grave, J., O. Praamstra, H. Vandevoorde (Hrsg.).150 Jahre Max Havelaar. Multatulis Roman in neuer Perspektive.] Voor Neder-L., 4 oktober 2012. Klik hier.
 3. Bespreking van Jaap Graves Na de roes. Over verbeeldingskracht en utopieën in de literatuur. Voor Neder-L., 16 juli 2012. Klik hier.

 Populairwetenschappelijke publicaties

 1. Blogs voor Kennislink als onderdeel van het project Faces of Science. Profiel, filmpje en blogs te zien via: http://www.kennislink.nl/facesofscience/wetenschappers/sophie-reinders
 2. ‘Sociale media anno 1600: echte vrienden, kennissen en trollen’, Geschiedenis Magazine (te verschijnen)
 3. ‘Gewapend met deugd’, Tentoonstellingscatalogus Gewapend met schoonheid – Vrouwen en macht sinds de Middeleeuwen, Muiderslot (te verschijnen)
 4. ‘Mediawijsheid anno 1600’, Tekstblad. Tijdschrift over tekst & communicatie, 23 (2017), 30-33.
 5. ‘Geknipte tijdsbeelden. Interview Jaarboek Zeventiende Eeuw, p. 149-154.
 6. ‘Ik hou van ons vak en ik wil ervoor vechten’, VakTaal, 2017, 3, 12-13. Voor pdf klik hier.
 7. ‘Geknipte tijdsbeelden. Joke en Jan Peter Verhave zetten zich in voor de rehabilitatie van de papierknipkunst’, Jaarboek Zeventiende Eeuw (2017), 149-154.
 8. ‘Je zou er bijna historicus van worden’, interview met Job Cohen over zijn deelname aan Verborgen Verleden, Magazine voor familiegeschiedenis, september 2017, 8-13.
 9. ‘Het verleden gaat ook over ons’, interview met Nelleke Noordervliet over haar omgang met geschiedenis, Magazine voor familiegeschiedenis, september 2016, 8-11. Voor pdf klik hier
 10. ‘Mijn oma was dus een vluchteling’, interview met journaliste Dominique van der Heyde, Magazine voor familiegeschiedenis, maart 2016, 7-11. Voor pdf klik hier.
 11. ‘Sneak a Peek at the Facebook of 400 Years Ago’, Blog (25-09-2015)
 12. ‘Wat was de naam van Christiaan?’, Magazine voor familiegeschiedenis, september 2015, 8-12. Voor een pdf klik hier.
 13. ‘Rood-wit-blauwe vlaggetjes tussen het puin. Herinneringen aan de bombardementen op Doetinchem in 1945’, Gen Magazine. Tijdschrift voor familiegeschiedenis, juni 2015, 43-48. Voor een pdf klik hier.
 14. Bijdragen aan De Leeslijst (2015) (eds. Nina Geerdink, Jos Joosten en Johan Oosterman).
 15. ‘Van 1615 tot 2015: waarom en hoe gebruiken wij sociale media?’, VakTaal, 2015, 2, 4-5. Voor een pdf klik hier.
 16. ‘Mapping Social Networks: An Ordinary Habit. A comparison between ‘old’ and ‘new’ social network mapping services’,  PhD Magazine Radboud University, winter 2014, 11-13. Lees het artikel hier. Het gehele tijdschrift is hier te lezen.
 17. ‘“I wasted my bad words on shale gas.” Roos Vonk on Social Media.’Interview met professor Roos Vonk, PhD Magazine Radboud University, december 2014, 2-4.
 18. ‘Als liefde met liefde beloond mag zijn. Sporen van vergeten vrouwen in vrouwenalba amicorum (ca. 1570-1620)’, in: Boekenwereld, 2013, 1, 32-38.
 19. ‘Dienen met mooie woorden. Alba amicorum van vrouwen: eeuwenoude vriendschapsboekjes’, in:  Tijdschrift voor familiegeschiedenis. Jaargang 18, 4, december 2012, 22-25. Lees het artikel hier.
 20. ‘Dames uit de zestiende eeuw op Facebook’, in: VakTaal, 2012, 1, p. 14-15. Lees het artikel hier.
 21. ‘In Retrospect. Gerrit Deems: an eternal student’, PhD Magazine Radboud University, 2012, 6-8. Voor een pdf klik hier.