Uitreiking prijzen J.C. Ruigrok Stichting

Blij en dankbaar mocht ik afgelopen vrijdag in het prachtige Hodshon huis in Haarlem de Keetje Hodshon Prijs in ontvangt nemen ter bekroning van mijn proefschrift. Jaarlijks worden door de J.C. Ruigrok Stichting drie proefschriftprijzen ter beschikking gesteld. De toekenning van de prijzen is in handen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Het juryrapport is hier te lezen.

KHM

Foto: Hilde de Wolf

 

Artikel in Vooys

Afgelopen maand verscheen het nieuwe nummer van Vooys. Tijdschrift voor letteren.

Cover Vooys

In het themanummer ‘Nieuwe namen’, het eerste nummer van Vooys’ 36e jaargang, staat het werk van promovendi en jonge wetenschappers centraal. Ik probeer een lacune te vullen door middel van mijn onderzoek naar zestiende-eeuwse gelegenheidsdichten van edelen zelf. Mijn artikel ‘Verheven verzen. Gelegenheidsgedichten door edellieden in de zestiende en vroege zeventiende eeuw’ is hier te lezen.

Voor een volledig overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer van Vooys klikt u hier.

Gewapend met schoonheid

Op zaterdag 21 april werd op het Muiderslot de tentoonstelling Gewapend met schoonheid geopend. Imposante kastelen, glimmende harnassen en dodelijke wapens worden vaak automatisch in verband gebracht met mannen. De tentoonstelling ‘Gewapend met schoonheid’ gaat juist in op de – vaak onzichtbare – machtsmiddelen van de vrouw. Welke middelen konden en kunnen vrouwen gebruiken om hun invloed aan te wenden?

Voor de tentoonstellingsglossy Gewapend met schoonheid schreef ik het artikel ‘Gewapend met een vriendenboekje’ (voor een pdf klik hier). De catalogus bevat tevens een zeer lezenswaardige bijdrage van een van mijn researchmasterstudenten, Chantal van der Zanden, over Jacob Cats’ Houwelick. 

De tentoonstelling is te zien van 21 april tot en met 31 oktober 2018.

20180502_161247

Keetje Hodshon Prijs

 

Keetje-319x340Deze week kreeg ik tot mijn grote vreugde te horen dat ik de Keetje Hodshon Prijs gewonnen heb ter bekroning van mijn proefschrift De mug en de kaars. Vriendschap en liefde in alba amicorum van adellijke vrouwen uit de Noordelijke Nederlanden, 1575-1640 en mijn verdere publicaties. De Keetje Hodshon Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen. De uitreiking van de prijs is op vrijdag 29 juni om 16.00u in het gebouw van de Hollandsche Maatschappij in Haarlem.

Cornelia Catharina (‘Keetje’) Hodshon is bekend vanwege het naar
haar genoemde Hodshonhuis in Haarlem: een statig en destijds zeer modern pand aan het Spaarne, waarin tegenwoordig de gerenommeerde Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) is gevestigd. De opdracht tot het bouwen ervan gaf Keetje Hodshon in 1791 – ze was toen 22 jaar. Wat bezielde een jonge vrouw in de revolutionaire tijden aan het eind van de achttiende eeuw om voor zichzelf een woonhuis met meer dan veertig vertrekken te laten bouwen? Els Kloek en Maarten Hell schreven een mooi boek over deze eigenzinnige Haarlemse, de rijkste vrouw van de stad, die kanonnen en een oorlogsschip doneerde aan de patriotse hervormingsbeweging en koos voor het zelfstandige leven van een vrijgezel in een huis dat haar vele maten te groot was.